Phần mềm

 • WEEKEND® Accounting Standard theo thông tư 133/2016/TT-BTC
  Phiên bản áp dụng theo Quyết định 15/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 Hiện nay là Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và phiên bản theo Quyết định 48/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 .Hiện nay là Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016.

  WEEKEND® Accounting Standard theo thông tư ...

  0VNĐ
 • WEEKEND® Accounting Standard thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
  Phiên bản áp dụng theo Quyết định 15/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 và phiên bản theo Quyết định 48/QĐ - BTC ngày 14/09/2006

  WEEKEND® Accounting Standard thông tư ...

  0VNĐ
 • WEEKEND® ERP
  Giải pháp phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp

  WEEKEND® ERP

  0VNĐ
 • WEEKEND® for Motor
  Phần mềm kế toán theo đặc thù ngành sản xuất, lắp ráp, kinh doanh ô tô, xe máy. (Quản lý số khung, số máy, số đăng kiểm, nhập xuất theo bộ, nhắc lịch chăm sóc khách hàng …)

  WEEKEND® for Motor

  0VNĐ
 • WEEKEND® for Mobile
  Phần mềm kế toán theo đặc thù ngành kinh doanh điện thoại. (Quản lý IMEI, Serial, Bảo hành, trợ giá,…và sử dụng mã vạch)

  WEEKEND® for Mobile

  0VNĐ
 • WEEKEND® for Bottle
  Phần mềm kế toán theo đặc thù ngành kinh doanh : sản xuất rượu, bia nước giải khát, kinh doanh, chiết nạp gas

  WEEKEND® for Bottle

  0VNĐ
 • WEEKEND® Smart Bar
  Phần mềm quản lý theo đặc thù ngành kinh doanh nhà hàng, quầy bar

  WEEKEND® Smart Bar

  0VNĐ
 • WEEKEND® Accounting Custommize
  Phần mềm kế toán mở rộng quản lý trên đặc thù ngành đơn vị doanh nghiệp. Khảo sát chi tiết, thiết kế giải pháp theo yêu cầu của từng doanh nghiệp…

  WEEKEND® Accounting Custommize

  0VNĐ

Bán chạy

 • WEEKEND® Accounting Standard theo thông tư 133/2016/TT-BTC
  Phiên bản áp dụng theo Quyết định 15/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 Hiện nay là Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và phiên bản theo Quyết định 48/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 .Hiện nay là Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016.

  WEEKEND® Accounting Standard theo thông tư ...

  0VNĐ
 • WEEKEND® Accounting Standard thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
  Phiên bản áp dụng theo Quyết định 15/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 và phiên bản theo Quyết định 48/QĐ - BTC ngày 14/09/2006

  WEEKEND® Accounting Standard thông tư ...

  0VNĐ