select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002784' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002784' and t_pro_group_product.group_id IN ('6993') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Phần mềm kế toán theo yêu cầu - CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSTAR VIỆT NAM

Phần mềm kế toán theo yêu cầu

Sắp xếp theo:
WEEKEND® Saling (PoS)
Phần mềm bán hàng dành cho chuỗi cửa hàng bán lẻ

Thêm vào giỏ
WEEKEND® for Phamarcy
Phần mềm kế toán theo đặc thù ngành sản xuất, kinh doanh dược phẩm (Quản lý hạn sử dụng, số lô chuẩn GMP, GDP, GPP,..)

Thêm vào giỏ
WEEKEND® for Contruction
Phần mềm kế toán áp dụng trong đơn vị xây dựng, xây lắp

Thêm vào giỏ

WEEKEND® for Motor
Phần mềm kế toán theo đặc thù ngành sản xuất, lắp ráp, kinh doanh ô tô, xe máy. (Quản lý số khung, số máy, số đăng kiểm, nhập xuất theo bộ, nhắc lịch chăm sóc khách hàng …)

Thêm vào giỏ
WEEKEND® for Mobile
Phần mềm kế toán theo đặc thù ngành kinh doanh điện thoại. (Quản lý IMEI, Serial, Bảo hành, trợ giá,…và sử dụng mã vạch)

Thêm vào giỏ
WEEKEND® for Bottle
Phần mềm kế toán theo đặc thù ngành kinh doanh : sản xuất rượu, bia nước giải khát, kinh doanh, chiết nạp gas

Thêm vào giỏ

WEEKEND® Smart Bar
Phần mềm quản lý theo đặc thù ngành kinh doanh nhà hàng, quầy bar

Thêm vào giỏ
WEEKEND® Accounting Custommize
Phần mềm kế toán mở rộng quản lý trên đặc thù ngành đơn vị doanh nghiệp. Khảo sát chi tiết, thiết kế giải pháp theo yêu cầu của từng doanh nghiệp…

Thêm vào giỏ