Hướng dẫn sử dụng phần mềm


 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán WEEKEND® Accounting Standard

1. Quý khách hàng có thể xem hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đây hoặc tải về theo link sau :

Mediafire : https://www.mediafire.com/?rbfec2qtrrc3cg6

2. Video hướng dẫn

 

- Khai báo tài khoản

 

- Khai báo nhóm

 

- Chi phí mua

 

- Hoá đơn bán hàng