Home » Giới thiệu » GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Những năm đầu tiên của thế kỷ 21 thế giới ghi nhận sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng. Hơn thế nữa sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin luôn gắn liền với việc ứng dụng nó vào thực tế.

          Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhận thức được những thách thức đang chờ đón nếu không biết tận dụng sức mạnh của những công cụ mới để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Một trong các công cụ đó là giải pháp phần mềm quản trị tổng thể và các phần hành đơn lẻ như phần mềm kế toán. Một nhu cầu bức thiết của cộng đồng doanh nghiệp cần được đáp ứng bởi các nhà cung cấp uy tín và xứng tầm.

          Nhận thức được nhu cầu đó, tháng 2 năm 2004, với những thành viên sáng lập là những chuyên gia công nghệ thông tin trẻ, nhiệt huyết, Công ty Cổ phần phần mềm Sao Vàng chính thức được thành lập, trụ sở chính tại: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội .

          Tháng 9 năm 2010, Công ty Cổ phần Sao Vàng chính thức đổi tên thành: Công ty Cổ Phần Goldstar Việt Nam để thuận tiện trong hợp tác quốc tế.

          Hiện nay với hơn 20 cán bộ là chuyên gia công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tập thể Goldstar Việt Nam được biết đến với thương hiệu phần mềm kế toán Weekend®Accounting và giải pháp tổng thể ERP được ứng dụng rộng rãi, đem lại kết quả đáng tự hào cho Goldstar Việt Nam và cộng đồng sản xuất kinh doanh phần mềm Việt Nam nói chung.

          Goldstar Việt Nam sẵn sàng hợp tác, tư vấn và cung cấp các giải pháp, dịch vụ:

          Dịch vụ phần mềm đóng gói sẵn và phần mềm đặc thù:

        – Cung cấp giải pháp phần mềm kế toán với thương hiệu Weekend®Accounting

        – Cung cấp giải pháp phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Weekend®ERP

        – Cung cấp trọn gói từ khảo sát, đánh giá tính khả thi khi áp dụng, viết các gói phần mềm trong quan hệ tích hợp trên cùng hệ thống, cơ sở dữ liệu tập trung cho doanh nghiệp

        – Chúng tôi cung cấp phần mềm theo yêu cầu đặc thù hoạt động, yêu cầu quản trị. Mỗi giải pháp với khách hàng là bộ thiết kế chuyên biệt trên cơ sở kế thừa và tham khảo những thành tựu đã ứng dụng hiệu quả trước đó của Goldstar VN

          Tư vấn, đào tạo quản trị kinh doanh

        – Tư vấn đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống quản trị hiện tại trong doanh nghiệp

        – Tư vấn, soạn thảo và triển khai Hệ thống kiểm soát nội bộ

        – Tư vấn tổ chức hệ thống thông tin tài chính kế toán

        – Lập và phân tích dự án, quản trị dự án công nghệ thông tin

        – Đánh giá nhân sự và phân tích nhu cầu đào tạo, tuyển dụng

        – Thiết kế chương trình đào tạo chuyên biệt theo hoạt động đặc thù của khách hàng

        – Đào tạo thông qua trải nghiệm, lấy học viên làm trung tâm, kế hoạch ứng dụng ngay sau đào tạo.