Phần mềm kế toán phiên bản chuẩn

WEEKEND® Accounting Standard theo thông tư ...

Giá 0VNĐ
Số lượng

 Phần mềm WEEKEND® Accounting Standard có hai phiên bản chuẩn được lập trình phù hợp với hoạt động kế toán của quý doanh nghiệp :

1. Phiên bản áp dụng theo Quyết định 15/QĐ - BTC ngày 20/03/2006. Hiện nay đã được nâng cấp sửa đổi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

2. Phiên bản áp dụng theo Quyết định 48/QĐ - BTC ngày 14/09/2006. Hiện nay đã được nâng cấp sửa đổi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016.

         Đối với các doanh nghiệp sản xuất có hoạt động kế toán giá thành, hàng tồn kho phức tạp, Weekend sẽ nâng cấp phần mềm đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

         Quý khách hàng tìm hiểu tính năng và hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đây !