Phần mềm kế toán theo yêu cầu

WEEKEND® Accounting Custommize

Giá 0VNĐ
Số lượng

Phần mềm kế toán mở rộng quản lý trên đặc thù ngành đơn vị doanh nghiệp. Khảo sát chi tiết, thiết kế giải pháp theo yêu cầu của từng doanh nghiệp…

         Goldstar Việt Nam thiết kế và viết phần mềm không đơn thuần đứng trên góc độ tin học mà dựa trên quan điểm quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính ... Do đó mà lớp các sản phẩm của chúng tôi là một hệ thống tích hợp tương ứng với các khâu, các bộ phận trong hoạt động, quản lý và điều hành doanh nghiệp. Tùy vào quy mô, điều kiện và đặc thù hoạt động mà doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình một, một số, hoặc toàn bộ giải pháp phần mềm áp dụng tại đơn vị mình. Sau khi thông qua phương án hợp tác hoặc lộ trình thực hiện chuyển giao công nghệ, chúng tôi dựa trên cơ sở giải pháp có sẵn để phù hợp hóa yêu cầu của khách hàng nhằm mang lại quyền lợi tối đa cho cả hai bên.

         Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, việc tổ chức quản lý phân quyền, phân cấp gắn với công việc và trách nhiệm cụ thể là cần thiết để giải thoát núi công việc cho nhà quản lý, hơn nữa doanh nghiệp ngày càng phát triển và mở rộng về quy mô, chuyên sâu, khi đó yêu cầu tích hợp dữ liệu và tính mở (Khả năng đón đầu của giải pháp công nghệ) của chương trình sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho nhà quản lý.

         Với bộ giải pháp phần mềm WEEKEND của Goldstar Việt Nam, Quý doanh nghiệp hãy để cho những chuyên gia của chúng tôi tư vấn và giới thiệu giải pháp của mình, quý vị sẽ được giải quyết triệt để từ kỹ thuật, công nghệ, nghiệp vụ, tính ổn định, dịch vụ sau chuyển giao công nghệ và giải pháp tư vấn quản lý của các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và quản trị doanh nghiệp.