Phần mềm kế toán theo yêu cầu

WEEKEND® Saling (PoS)

Giá 0VNĐ
Số lượng

Phần mềm bán hàng dành cho chuỗi cửa hàng bán lẻ.

         WEEKEND® Saling (PoS) được dùng để tự động hóa hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng và các điểm bán lẻ, trong đó có cả những điểm bán hàng được hợp nhất vào mạng lưới bán lẻ.

         Giải pháp có thể làm việc với cơ sở thông tin phân tán theo các vùng. Khi đó, để bảo đảm phân chia rõ ràng việc luân chuyển chứng từ theo cửa hàng, tại nút trung tâm của cơ sở thông tin có thực hiện việc hợp nhất thông tin theo tất cả các cửa hàng trong mạng lưới bán lẻ. Bằng nút trung tâm, có thể tạo một cách nhanh chóng nút cơ sở thông tin phân tán ở xa.

         Trong giải pháp ứng dụng có sẵn cơ chế quản trị người sử dụng cơ sở thông tin tại nút phân tán ở xa từ nút chính. Ví dụ, trong nút chính của cơ sở thông tin phân tán, người quản trị hệ thống có thể tạo (soạn, chỉ định vai trò, giao diện, hủy mật khẩu) của người sử dụng cơ sở thông tin ở xa và tùy chỉnh quyền truy cập.

         Bên cạnh kế toán theo nhiều cửa hàng, còn có thể thực hiện kế toán theo nhiều doanh nghiệp nơi mà mỗi kho (gian hàng) có thể trực thuộc một doanh nghiệp nhất định. Tự động hóa công tác kế toán hàng tồn kho của cửa hàng và kế toán tiền mặt tại quầy thu ngân của cửa hàng.

         Giải pháp ứng dụng cho phép điều chỉnh giá bán lẻ đối với từng của hàng từ nút trung tâm. Đồng thời, có thể cho phép cửa hàng tự điều chỉnh giá bán lẻ phụ thuộc vào vị trí của cửa hàng và tính cạnh tranh. Trong chương trình có thực hiện cơ chế lập và in mác giá và nhãn hiệu.

        Giải pháp có thực hiện sơ đồ tự động phân bổ hàng hóa theo kho. Khi tiếp nhận hàng hóa, người nhận hàng có thể phân bổ số hàng đang nhận theo các kho (gian hàng) của cửa hàng phụ thuộc vào nhóm sản phẩm.

...

         WEEKEND® Saling (PoS) có những tính năng tốt nhất cho phần mềm bán hàng dành cho chuỗi cửa hàng bán lẻ, giúp quản lý tốt hơn hoạt động bán lẻ, giảm thiểu tối đa những sai sót trong quản lý giúp nhà quản trị có được những thông tin chính xác và kịp thời về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.